Daadkracht verwacht van IAAF

Daadkracht verwacht van IAAF

De druk op de 27 bestuursleden van de IAAF, onder wie de Nederlandse oud-atlete Sylvia Barlag, is enorm toegenomen. In het deze week gepubliceerde rapport van het antidopingbureau WADA over grootschalige, systematische dopingpraktijken wordt voorlopige schorsing van Rusland geadviseerd.

Voorzitter Sebastian Coe heeft de Russische bond (VFLA) gevraagd om een reactie op de ernstige beschuldigingen. Vadim Zelitsjenok heeft dat naar eigen zeggen op tijd gedaan. De VFLA-preses is het op sommige punten eens met het WADA-rapport maar verweerde zich met de opmerking dat alle onregelmatigheden onder het oude bestuur hebben plaatsgevonden en van een tijd geleden dateren.