Elsa

Elsa

Aan de buitenkant ziet Elsa eruit als een verstandig, koninklijk en terughoudend meisje, maar binnen in haar woedt de angst en worstelt ze met een groot geheim. Ze werd geboren met de macht om ijs en sneeuw te maken. Een prachtige maar ook gevaarlijke gave. Elsa kan het moment niet vergeten waarop ze bijna haar jongere zus Anna doodde met haar magie en leeft daarom in afzondering. Juist haar ophopende emoties ontketenen de ijskoude magie en zo zet ze per ongeluk een eeuwigdurende winter in beweging die ze niet ongedaan kan maken. Ze vreest dat niemand haar kan helpen, zelfs haar zus niet.